ร้านเคมีเกษตรหาดใหญ่ สมพรเกษตรภัณฑ์

ร้านเคมีเกษตรหาดใหญ่ สมพรเกษตรภัณฑ์ จำหน่าย ปุ๋ย เคมีเกษตร  เราคือผู้เชียวชาญด้านการเกษตร

สมพรเกษตรภัณฑ์ ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี  (เราคือร้านเกษตร จำหน่าย ปุ๋ย เคมีเกษตร)

ร้านสมพรเกษตรภัณฑ์
ปุ๋ยผสมสั่งตัด
สิงห์ขยายราก
ปุ๋ยชีวภาพแท้
ไกลโฟเซต48
น้ำส้มควันไม้
โนวาไชด์
ถังฉีด
ถาดเพาะ
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้า – เกษตรกรไม่มีความรู้ในการทำการเกษตร
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้า – เกษตรกรต้องเสียเงินทองแบบไร้ความหมาย
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้า – เกษตรกรเข้าใจวิธีการทำการเกษตรที่ถูกต้อง
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้า  – เกษตรกรเสียเวลาในการทำการเกษตรมากเกินไป
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้า – ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมีคุณภาพดีและ สามารถส่งออกไปขายได้
ติตต่อเรา
ติตต่อเรา
 • เรารู้สึกถึงปัญหาของคุณและเกษตกรที่ไม่เข้าใจเรื่องการทำการเกษตรพื้นฐานอย่างถูกต้อง
 • เราเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อน เมื่อ 5 ปีก่อน
 • เราเห็นเกษตรกรมีรายได้ที่ต่ำและไม่สามารถมีเงินมากพอจะใช้ดูแลครอบครัวและสุขภาพของตัวเองและคนที่รักได้
 • ณ วันนี้เราเจอทางออกที่จะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิติที่ดีขึ้นและเราจะช่วยแก้ปัญหาของเกษตรตามความรู้ที่เรามี
sompornkaset
sompornkaset

ร้านสมพเกษตรภัณฑ์ เราสามารถให้คำแนะนำแนวทาง

 • การทำการเกษตร ที่ถูกต้องและประหยัดเวลา
 • และได้ผลตอนแทนที่ดีที่สุด ตามวิธีทางและแนวความรู้ ที่เราจะถ่ายทอดออกมาให้ได้เค้าใจง่ายที่สุด
 • เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ได้จริงและเกิดผลจริง
 • ร้านสมพเกษตรพร้อมให้คำปรึกษากับเกษตรกร ฟรี เราจะช่วยเกษตรกรด้วยองค์ความรู้ที่เรามี
 • สมพรเกษตรภัณฑ์  เป็นร้าน Q-SHOP  ตาม กรมวิชาการเกษตร 

 

@ sompornkaset
@ sompornkaset

 

สมพรเกษตรภัณฑ์ (จำหน่ายปุ๋ย-เคมีเกษตร) ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่ โลกของเกษตร

 • สมพรเกษตรภัณฑ์ จำหน่ายปุ๋ย-เคมีเกษตร มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
 • สมพรเกษตรภัณฑ์เป็นร้านแรกที่คิดค้นและการผสมปุ๋ยสั่งตัดตามความต้องการลูกค้า
 • ปุ๋ยสมพรเกษตรภัณฑ์ 1 กระสอบ มีส่วนผสม 5 in 1 
 • ปุ๋ยสมพรเกษตรภัณฑ์ทุกระสอบผสมขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะ
 • ปุ๋ยสมพรเกษตรภัณฑ์ผสมมาเพื่อช่วยและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุด
 • ผสมขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนในผลิต
 • ปุ๋ย 1 กระสอบของสมพรเกษตรภัณฑ์ มี เคมี+อินทรีย์+สารปรับปรุงดิน+ป้องกันโรครากเน่า
 • ปุ๋ย คือ 

 

รายการสินค้า สมพรเกษตรภัณฑ์

 • ปุ๋ยผสมสั่งตัด
 • ปุ๋ยผสมเคมีอินทรีย์+ชีวภาพ+สารปรับปรุงดิน+ป้องกันโรครากเน่าและเชื้อรา
 • ยาฉีดหญ้ากำจัดวัชพืช
 • ยาสำหรับกำจัดแมลงแบบ เคมีและชีวภาพปลอดภัย 100%
 • อุปกรณ์สวนยาง เช่น จองพลาสติก เหล็กรัดต้นยาง ท่อยาง อื่นๆ
 • จำหน่ายแม่ปุ๋ย

 

 

 

 • รับผสมปุ๋ยตามสั่งของลูกค้า
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสำหรับสร้างอาชีพ
 • รับปรึกษาและแก้ปัญหาของเกษตรกร เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอื่นๆ
 • จำหน่ายพันธุ์พืช เช่น กล้วยหอมทอง มะนาวแป้นพิจิต และอื่นๆ
 • จำหน่ายปุ๋ยแบ่งกิโล
 •  ทำไมต้องปุ๋ยผสมสั่งตัด

เคล็ดลับการทำเกษตร

 

หน้าที่ของปุ๋ย
ธาตุอาหารหลัก
ดินดีมีชีวิต

 

สินค้าขายดี 

เทคนิคเกี่ยวกับเกษตร

 

เทคนิคใส่ปุ๋ย
รักษาหน้ายางตาย
สารจำกัดวัชพืช

 

เทคนิค (ลับ) วิธีการใส่ปุ๋ย

ยางพารา
ปาล์ม
มะนาว
ข้าว

 

 

ผลตอบรับขอลูกค้า สมพรเกษตรภัณฑ์

 

 

บริการส่งสินค้า

 • ความรู้สึกของลูกค้าหลังจากใช้ (ปุ๋ยผสม สั่งตัด) ตรา สมพรเกษตรภัณฑ์

 

 • ความรู้สึกของลูกค้าหลังจากใช้ (ปุ๋ยผสม สั่งตัด) ตรา สมพรเกษตรภัณฑ์

 

เยี่ยมลูกค้าเกษตรกร 

เยียมลูกค้า
เยียมลูกค้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ย และความรู้ทางการเกษตร

 • เกษตรกรสวนใหญ่ยังไม่เข้าใจแก่นของปุ๋ย
 • เกษตรกรยังไม่เข้าใจและวิธีที่ถูกต้องในการใช่ปุ๋ย
 • การที่เราไม่เข้าใจแก่นความความรู้เกี่ยวกับเกษตรจะทำให้เราเสียโอกาสและเสียเวลา
 • ปัญหาการใช้ปุ๋ยสำหรับพืชต่างๆ
 • ปัญหาเกี่ยวกับโรครากเน่าโคนเน่า
 •  ปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช
 • ช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและได้ผลที่ดีที่สุด
 • สาเหตุที่ต้นไม้ไม่ออกดอก
 • สาเหตุที่ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ

 

วิทยากร (ให้ความรู้กับเกษตรกร) 

วิทยากร
วิทยากร

 

สื่อต่างๆ

 

 

 

สมพรเกษตรภัณฑ์ ปราชญ์ปุ๋ย อินทรีย์แดนใต้

ประวัติ
ประวัติ

 

 

 

 

แผนที่ร้านสมพรเกษตรภัณฑ์